Blog

Duševné zdravie počas lockdownu

Bez správnej starostlivosti o naše duševné zdravie sa táto náročná epocha zvláda veľmi ťažko.
 

Ako teda narábať so samými sebou? Ako si privodiť pocit pohody a ten následne pretaviť do svojho života? Ak to zvládneme, začneme žiť spokojnejší a šťastnejší život aj napriek náročnej sociálnej situácii, v ktorej sa nachádzame všetci.

Emočné prežívanie

Väčšina ľudí má problém s emočným prežívaním a s vyjadrovaním svojich emócií. No vďaka tomu, že si emócie a pocity dovolíme prežívať, uvoľníme napätie. Emócie sú spôsobom, ako sa orientovať vo svete. Problémom je, že väčšina z nás ich úplne potláča.

Ako príklad možno uviesť dlhodobé nevyjadrovanie hnevu voči práci, nespokojnosti v rodine, ktoré má za následok výbuch v návale hnevu. To, že po svojich deťoch odkladáte veci pol roka a nakoniec na ne nakričíte, vám nijako nepomôže. Hromadí sa vo vás podráždenosť, napätie, výbuchy hnevu, úzkosť, depresia.

.Dôsledkom je aj strata kontaktu so sebou a následne aj svojim partnerom, strata intimity, strata radosti. To všetko je spôsobené potláčaním emócií.

Ako sa naučiť prežívať emócie?

Naučte sa prežívať emócie, prežívať živosť života. Niekedy to je veľmi náročné. Prvé pocity, ktoré sa totiž objavia, sú frustrácia, smútok, hnev, žiaľ. Ale aj to je súčasť života. Je to vo vás, či o tom nehovoríte, alebo hovoríte. No keď si tie pocity priznáte a poviete o nich, dávate im možnosť uvoľniť sa a plynúť. Vďaka tomu, že plynú, sa môžu meniť. Nezostávajú zaseknuté. Dlhoročný žiaľ, napätie, frustrácia sa dokážu uvoľniť a vďaka tomu môžu prísť nové pocity, ktoré sú často naopak radostné.

Je dôležité priznať si pocity hlavne sami pred sebou. Následne ich môžeme komunikovať svojim najbližším. Nie je to vždy jednoduché, pretože oni majú rovnako svoje pocity a problémy. V takýchto situáciách je možné vyhľadať psychoterapeuta alebo iného profesionála v starostlivosti o duševné zdravie. Aj psychológovia sa prispôsobili aktuálnej situácii a mnohí z nich si otvárajú online terapie a komunikujú s ľuďmi prostredníctvom technológií.

Každodenná starostlivosť o duševné zdravie

Každý z nás vie, že zuby si máme umývať denne. Pritom starostlivosť o duševné zdravie je to isté, ako starostlivosť o zuby. Mali by sme sa mu venovať každodenne. Nie je potrebné neustále chodiť k psychológovi a rozprávať o svojich pocitoch. No denne si venujte pár minút pre seba. Či už si sadnete, nadýchnete sa, uvedomíte si svoje pocity, to aký deň ste mali, alebo si nájdete priestor na pohyb, čas venovať sa svojmu telu. Telo a duševné zdravie sú veľmi úzko prepojené. Pohyb vám pomôže uvoľniť sa, zbaviť sa stresu a zároveň prináša pocit slobody. Napríklad taký tanec, je veľmi vhodným spôsobom, ako uvoľniť zo seba nahromadený stres. Spája v sebe prejav emócií, aj oživenie tela. Aj počas lockdownu, sa vždy nájde spôsob, ako si dopriať pohyb. Inštruktori, tréneri či lektori sa rovnako presúvajú do online priestoru. Stačí si len vybrať.

Ako to zvládnuť ako rodina?

Rodina trávi spolu omnoho viac času. Skvelým spôsobom, ako vytvoriť doma režim a pohodu, je praktizovať tzv. rodinný kruh. Je to priestor, v ktorom sa rozprávate o povinnostiach a radostiach, ktoré vás stretli cez týždeň a ktoré vás ešte len čakajú. Rovnako si môžete v rodinnom kruhu rozdeliť povinnosti na ďalší týždeň. Veľmi dôležitou súčasťou rodinného kruhu by mal byť aj rozhovor o emóciách. Ako pomôcku môžete použiť „hovoriaci“ predmet, ktorý si zvolíte a bude kolovať z rúk do rúk všetkých členov rodiny. Kto ho drží, rozpráva a ostatní počúvajú.

Ak v priebehu týždňa absolvujete jeden až dva rodinné kruhy, kde sa každý zdôverí, ako sa cíti, čo prežíva a čo potrebuje, uvidíte, že sa viac spoznáte a budete si viac rozumieť.
Rodinné kruhy, je možné absolvovať aj osamote s partnerom, kedy ho nielen počúvate, ale mu aj načúvate.
Je možné, že vďaka rodinnému kruhu zistíte, že nielen vy ste v strese a pod tlakom. Že momentálnu situáciu nezvláda aj niekto iný vo vašej domácnosti. Skúste zvoľniť. Pretože táto situácie vytvára nesmierny tlak na každého z nás. Nemusí byť všetko dokonalé, nemusíte všetko dokonale zvládať. No je dôležité o tom hovoriť. Nech aj vaša rodina, deti, manžel vedia, ako náročná je táto situácia pre vás a budú vám nápomocní. Vy skúste byť oporou pre nich. Nielen tým, že bude navarené a upratané, ale že si ich vypočujete, vnímate ich a budete tam pre nich s ich problémami. Vďaka tomu budú oni s vašimi problémami.

Rodinné kruhy, ktoré sme spomínali je možné absolvovať aj osamote s partnerom, kedy ho nielen počúvate ale mu aj načúvate.

Ako sa vyrovnať so stratou sociálnych kontaktov?

Jednou z možností je využitie moderných technológií na komunikáciu. Spôsob ako sa vyrovnať so stratou nových sociálnych kontaktov, je prinášať určitú novosť do tých mála kontaktov, ktoré vám zostávajú. Skúste sa s rodinou hrať, maľovať, spievať, vytvárať situácie, pri ktorých zažívate tých istých ľudí, ale v nových polohách. Prináša to rovnaké, možno dokonca väčšie uspokojenie, ako stretávanie nových ľudí.

Najväčšou výzvou však je, naučiť sa byť sám so sebou. Spravte si so seba svojho najlepšieho kamaráta. Lebo aj v tichosti sa dá nájsť radosť a uspokojenie.

Ako sa vysporiadať so stratou?

Mnoho ľudí prišlo v tomto období o zamestnanie, v horšom prípade o blízkeho človeka. Je dôležité si pri strate priznať všetky pocity, ktoré sú so stratou spojené – smútok, hnev, beznádej. Všetky tieto pocity sú prirodzenou súčasťou procesu vyrovnávania sa so stratou a je dôležité si ich priznať a prežiť. Veľmi účinnou formou terapie je tzv. expresia alebo vyjadrenie. Vyjadriť svoje pocity môžete písaním, maľovaním, spievaním,... akokoľvek sa vám žiada. Či už len sami pre seba alebo pre niekoho iného. Určite sa vyhnite zahmlievaniu svojho vnímania, či už alkoholom alebo inými prostriedkami otupujúcimi myseľ, ktoré znižujú úzkosť a prežívanie. To čo potrebujete je naopak zvýrazniť to. Nemyslí sa tým nekonečné utápanie sa v žiali, aký je život nespravodlivý. Je potrebné s hrdosťou prijať emócie smútku, straty a následne ďalej ísť životom. Dovoľte si smútiť tak dlho ako potrebujete, okolie si bude možno myslieť, že to máte zvládnuť skôr, ale každý má svoje tempo vyrovnávania sa so stratou. Neváhajte vyhľadať psychoterapeuta, ktorý Vám bude oporou a sprievodcom pri smútení aj keď ostatní už k tomu nemajú pochopenie.
Stratou práce a zamestnania mnoho ľudí prišlo o príjem. Ťažoba zodpovednosti o finančné zabezpečenie rodiny je obrovská. Snažte sa tie pocit prijať, no nepodľahnúť pocitom menejcennosti a neschopnosti. Je dôležité zostať aktívny a namiesto zamestnania sa podieľať na chode rodiny, susedstva, komunity alebo spoločnosti. Možno aj takýmto spôsobom nájdete prácu, ktorá vás bude napĺňať a je dôležitá pre vás aj pre spoločnosť.


Súčasná epidémia prišla nečakane a zasiahla nás všetkých. Dovoľte si ju prežiť naplno a vyťažiť zo situácie čo najviac. Skontaktujte sa so svojimi pocitmi, so samým sebou, so svojou rodinou. Táto situácia nebude trvať večne. Aj keď máte pocit, že to na vás úplne dolieha a neviete ako ďalej, nevzdávajte sa. Venujte sa aktivitám, ktoré môžete robiť doma, tancujte, zabávajte sa. Môžete si to dovoliť. Po skončení pandémie môžete z tejto situácie vyjsť autentickejší a silnejší.