Čo je gestalt?

Gestalt psychoterapia

Gestalt terapia je humanistický a existenciálny smer. Verí, že každý človek má v sebe všetky potrebné zdroje a schopnosti k uspokojivému kontaktu s druhými ľudmi a schopnosti viesť spokojný a tvorivý život. Gestalt terapia pracuje so znovunájdením cesty k vlastnému prežívaniu a uspokojovaniu emočných potrieb. Zameriava sa na uvedomovanie potrieb a pocitov "tu a teraz", ktoré, ale často vedú k znovuprežívaniu minulých zranení v bezpečnom prostredí s podporou autentického terapeuta.

Cieľom terapie je objasniť si svoje pocity, životnú situáciu a nájsť samého seba so svojou silou, tvorivosťou. Začať žiť život v celistvosti, v gestalte.

Klient a terapeut sú v dialógu rovnocenní partneri. Terapeut pôsobí ako facilitátor (sprostredkovateľ) rozšírenia klientovho uvedomenia a tak ho doprevádza na jeho ceste k rastu. Dáva  k dispozícii svoje autentické prežívanie a pozorovanie ako aj expertný prístup k dlhodobej práci na sebe.